Kotihoitopalvelut

Kotihoitopalvelut2023-09-27T12:37:46+00:00

Kotisairaanhoito ja pitkäaikaissairauksien hoito

”Haluamme kunnioittaa ihmistä ja hänen itsemääräämisoikeuttaan. Ihminen itse on oman elämänsä paras asiantuntija ja meidän tehtävämme on tukea hänen toimintakykyään”

Kotisairaanhoidon tarkoituksena on mahdollistaa yhä useamman ikäihmisen tai vajaakuntoisen turvallinen kotona asuminen. Kotihoito Ilo tarjoaa sairaanhoitoon liittyviä palveluita erinomaisella ammattitaidolla. Kotisairaanhoitoon kuuluu sairaanhoidolliset toimenpiteet, kuten verinäytteiden ottaminen, lääkehoidon toteutus sekä kokonaisvaltainen voinnin seuranta. Se voi sisältää terveydentilanteesi seurannan, raportoinnin ja jatkohoidon järjestämisen.

 • Kokonaisvaltainen voinnin seuranta ja pitkäaikaissairauksien hoito
 • Lääkehoito, sen toteutus ja valvonta
 • Diabeteksen hoito ja insuliinin pistäminen
 • Reseptien uusiminen
 • Verinäytteet ja niihin liittyvä jatkohoito
 • Marevan- hoito
 • Ihon- ja haavanhoito
 • Ompeleiden poisto
 • Katetrointi
 • Muistitestit sekä muu testaus mm. CERAD, MMSE, ADCS-ADL
 • Jalkahoito- ja hieronta
 • Kokonaislääkityksen arvio
 • Neuvonta erilaisten tukien hakemisessa ja hakemusten täyttö yhdessä asiakkaan kanssa

Kotihoito- ja lapsiperhepalvelut

Kotihoito on tarkoitettu henkilöille, joilla on vaikea selviytyä tavallisesta arkielämästä kotona ilman apua. Syynä voi olla sairaus, vamma tai muu vastaava asia. Kotipalvelu avustaa tehtävissä ja toiminnoissa, jotka liittyvät asumiseen, henkilökohtaiseen hoivaan ja huolenpitoon sekä muuhun tavanomaiseen elämään. Kotipalveluiden tukena voi olla kotisairaanhoidon tai psykososiaalisen tuen palveluita. Työotteemme on kuntouttava ja omaa toimintakykyä tukevaa. Virtuaaliset palvelut ovat mukana hoidossa siten, että myös omaiset, erityisesti jos he asuvat toisaalla, voivat osallistua omaisen elämään hoitajamme avustuksella. Omaiset saavat enemmän tietoa hoidosta ja sen laadusta, kun olemme säännöllisesti yhteydessä heidän kanssaan. Asiakkaalle laaditaan aina hyvinvointisuunnitelma.

Tarjoamme luotettavaa hoitopalvelua lapsiperheiden tarpeisiin niin perhetyön kuin vammaistyön näkökulmasta. Jos lapsenne tarvitsee hoitoapua akuutisti tai pitkäaikaisesti, niin tulemme kotiinne ja autamme lapsen hoidossa. Autamme myös arkisten kotiarkareiden hoitamisessa. Hoitajillamme on kokemusta myös lasten erityistarpeista ja vammaispalveluiden tuottamisesta. Ota rohkeasti yhteyttä ja sovitaan ilmaisesta arviokäynnistä.