NurseExpertService- palvelut yrityksille

NurseExpertService- palvelut yrityksille2018-08-27T11:24:22+00:00

NurseExpertService- palvelut yrityksille

Kotihoito Ilo tarjoaa sairaanhoidon asiantuntijapalveluita lähihoitajavetoisille hoivayrityksille. NurseExpert- palvelu on tarkoitettu tukemaan hoivayritysten osaamista ja parantamaan hoidon laatua. Palveluun kuuluu sairaanhoidon etäpalvelut ja -konsultaatiot sekä henkilökunnan koulutus tarpeen mukaan.  Palvelut räätälöidään vastaamaan yrityksen tarpeita. Ota rohkeasti yhteyttä, niin keskustellaan yhteistyön käynnistämisestä. Lisätietoja Suvi Venäläinen/ palvelujohtaja 044-0188220 tai suvi.venalainen@dnefinland.fi

NurseExpertService-palvelu on kehittämämme kokonaisvaltaista etäasiantuntijapalvelua hoivatyötä tekeville yrityksille ja organisaatioille. NES- palvelu mahdollistaa, että lähihoitaja- vetoinen toiminta voi avullamme tuottaa sairaanhoito- tasoisia palveluita asiakkailleen.  Tarjoamme ratkaisuja hoitotyön tehostamiseen ja laadun varmistamiseen. 

NES-palveluissa tuotetaan sairaanhoitajapalvelut, erityisesti etäpalveluina, suoraan asiakkaan käyttöön. Palvelu sisältää koulutukset, potilaiden lähitapaamiset/tutkimisen sekä konsultaation niin hoitajien kuin potilaiden tarpeisiin.  Palvelut tuotetaan joko sähköisinä etäpalveluina tai lähitapaamisina. NES- hoitajilla on laaja- alainen osaaminen sairaanhoidon kentältä sekä kliinisestä hoitotyöstä. Erityisesti he ovat painottuneet terveysongelmien varhaiseen puuttumiseen sekä ennaltaehkäisyyn. Tämä tuo pitkällä aikavälillä merkittäviä säästöjä potilaiden terveydenhuoltokuluissa.

NES- hoitajat toimivat terveyshuollon asiantuntijoina. NES- hoitajien tehtäviin kuuluu sopimusasiakkaiden ja heidän yrityksessä/yhteisön vastuusairaanhoitajana toimiminen. NES- hoitajien tehtävänä on potilaiden, heidän perheidensä sekä yhteisöjensä terveyden edistäminen sekä sairauksien ehkäiseminen. Lisäksi  he auttavat äkillisesti tai pitkäaikaisesti sairastuneita potilaita, tukea heidän toipumista sekä kannustaa kuntoutumaan.

NES- hoitaja toimii potilasta hoitavan asiakkaan palveluksessa olevien lähihoitajien työn laadun varmistajana. Laadunvarmistus tapahtuu jatkuvan ohjauksen ja koulutuksen avulla. NES- palvelu alkaa hoitajien koulutuksilla. Tämän jälkeen NES- hoitaja paneutuu asiakkuuksiinsa ja heidän tilanteen kokonaisvaltaiseen haltuunottoon. Yhteydenpito tapahtuu tarvittavien lähitapaamisten lisäksi puhelimitse sekä videovälitteisesti. NurseExpertServisen yhteistyökumppanina toimii Saaristokaupungin lääkäriasema https://www.sk-laakariasema.fi, jolla on palveluksessaan lukuisia erityisalojen asiantuntijoita. NES- palvelu on Aluehallintoviraston hyväksymä palvelukonsepti.